Aktuality

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K PROVOZU
ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 • školní družina je organizovaná pro žáky přípravného ročníku a 1. – 3. třídy

 • školní družina je nenároková, žáci jsou umísťováni přednostně podle věku a podle data přihlášky (zápisní lístek do ŠD), o přijetí (nepřijetí) do ŠD rozhoduje vedení školy

 • podmínkou pro návštěvu školní družiny je úhrada obědů

 • pokud platba za školní družinu (1000,- Kč/pololetí) nebude připsána na účet školy nejpozději do 31.8.2016, bude přihláška vyřazena

  • platbu za školní družinu přijímá škola výhradně převodem na účet  č. 2002970018/6000 nebo složenkou na stejné číslo účtu (do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte + ŠD, např. Jan Novák ŠD)
  • žák může být vyloučen ze školní družiny z důvodu:
 • neuhrazení poplatku za ŠD

 • neuhrazení stravného

 • hrubého porušení řádu ŠD

                 

 

 • děti, které nenavštěvují školní družinu, odcházejí ihned po vyučování (po obědě) samy domů, po skončení vyučování škola nenese za tyto žáky odpovědnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen s organizací provozu školní družiny.

 

Jméno žáka: …………………………………………………………… třída: ……………..

 

V Praze dne………………………………..         

 

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………………

 

 

 

 

Škola v přírodě Svor 2016

Škola v přírodě Svor 2016

Více obrázků ve fotogalerii

Klaun Fíla - Den dětí

Klaun Fíla - Den dětí

Více obrázků ve fotogalerii

Žáci přijatí do 1. ročníku, s nástupem ve školním roce 2016/2017 v příloze. 

Rozhodnutí o přijetí  k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2016/2017 je k vyzvednutí u ředitelky školy (po telefonické domluvě)

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná 22. 6. 2016 v 16,00 hodin.

Stále přijímáme předškoláky do přípravné třídy pro školní rok 2016/2017

Kontakt: Mgr. Lucie Kuchťáková, ředitelka školy
Email: kuchtakova@zsvokovice.cz
Tel.: 235 358 074

 V přípravné třídě (PT) jsou děti připravovány na bezproblémový vstup do 1. třídy ZŠ.

Ve třídě je max. 14 dětí. Díky nízkému počtu žáků je využíván individuální přístup k dětem.

Program PT je celodenní:

7.00-8.00 ranní družina

8.00-11.40 dopolední program

11.40-17.00 školní družina

 

Nabízíme:

 • program na celé dopoledne

 • kvalitní přípravu na 1. třídu

 • spolupráci asistenta pedagoga, logopeda

 • spolupráci se školním psychologem

 • možnost navštěvovat školní družinu

 • možnost stravování ve školní jídelně

 • využití školního hřiště, tělocvičny a dalšího vybavení školy

 • v praxi využití metody dle Elkonina týkající se rozvoje jazykových schopností, což umožní předcházet vzniku poruch učení ve školním věku (metoda rozvíjí předčtenářské dovednosti a působí preventivně proti školní neúspěšnosti v oblasti čtení a psaní).

 

Partner školy

Od MČ Prahy 6 byla poskytnuta dotace na zážitkový pobyt pro žáky

Uskutečněné akce

Podívejte se na fotografie z akcí v naší fotogalerii

Naši partneři: Pomůcky pro dyslektiky, školy a logopedie k nácviku čtení format1.cz - Pomůcky pro dyslektiky, adaptéry, plašiče, drobná elektronika

Created by © 2011/16 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy a mateřské školky