Přípravná třída základní školy

Přípravná třída základní školy

Přípravná třída je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Cílem přípravné třídy je pomocí různých aktivit a činností systematicky připravovat děti na zahájení vzdělávání v základní škole. Během docházky do přípravné třídy si děti osvojí dovednosti a návyky, které jim usnadní přechod z předškolního vzdělávání do základní školy a pomohou jim být úspěšní. Aktivity a program přípravné třídy se řídí Školním vzdělávacím programem pro přípravný ročník, přičemž jeho plnění se řídí aktuálními možnostmi a stupněm vývoje dětí v přípravné třídě.

Základem přípravné třídy je organizovaná činnost pomocí různých didaktických her, pracovních listů, obrázků a různých pohybových, hudebních, pracovních a výtvarných činností, které u dětí rozvíjí nejrůznější oblasti jejich osobnosti – sluchové, zrakové vnímání, prostorovou a časovou orientaci, matematické představy, sebeobslužné a sociální dovednosti, hrubou a jemnou motoriku.

Naším hlavním cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah a důvěru ke škole, pedagogům i ke svým spolužákům. Působení a pokroky dětí v přípravné třídě konzultujeme s rodiči formou osobních konzultací či hromadných třídních schůzek, ukázkových prací dětí, formou besídek či společných dílen.

Spolupracujeme také s kolegy z pedagogicko-psychologické poradny, kteří nám pomáhají ve správném působení na děti.

V rámci přípravné třídy také nabízíme kroužek „Hláskář“, jehož obsahem je Trénink jazykových schopností dle metody D.B. Elkonina. Tato metoda rozvíjí jazykové schopnosti a díky tomu umožňuje předcházet vzniku poruch učení ve školním věku a působí preventivně proti školní neúspěšnosti v oblasti čtení a psaní. Děti se během lekcí pomocí loutek přenesou do kouzelné krajiny hlásek a slov, v níž se seznamují hravou formou se strukturou a stavbou slov.

Potřeby pro přípravnou třídu:

  • Batůžek
  • Bačkory nebo sandály (NE pantofle)
  • Penál -> uvnitř: tři silnější trojhranné obyčejné tužky, trojhranné pastelky, ořezávátko, guma
  • Krabička na svačinu, lahev na pití
  • Látková taška, pytlík -> uvnitř: cvičební úbor = kraťasy, tepláky, tričko, tenisky nebo cvičky. V případě potřeby věci na převlečení (tepláky), v případě pobytu venku na školním hřišti.
  • Kufřík na výtvarné potřeby -> uvnitř: voskovky, temperové barvy, štětce (1 kulatý a jeden plochý), kelímek na vodu, modelína, LEPIDLO (tuhé v tyčince), kvalitní nůžky, špejle, podložka na lavici (PVC ubrus, igelit), pracovní oděv (zástěry, triko)

  Různé aktivity a akce vašich dětí v přípravné třídě můžete během školního roku sledovat ve fotogalerii na našich webových stránkách.

 

Jitka Přádová

 

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Partner školy

Od MČ Prahy 6 byla poskytnuta dotace na zážitkový pobyt pro žáky
Naši partneři: Pomůcky pro dyslektiky, školy a logopedie k nácviku čtení format1.cz - Pomůcky pro dyslektiky, adaptéry, plašiče, drobná elektronika

Created by © 2011/16 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy a mateřské školky