Volba povolání

Obecné informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2017/ 2018

 

  • pro první kolo přijímacího řízení může žák podat maximálně 2 přihlášky
  • přihláška musí být potvrzena lékařem
  • u žáků s  LMP musí být k přihlášce přiložena platná zpráva z PPP
  • doručení přihlášky na příslušnou střední školu si žák zařizuje sám
  • termín doručení přihlášky na střední školy je do 1. března 2018
  • do 10 dnů od vydání rozhodnutí o přijetí musí žák či jeho zákonný zástupce odeslat řediteli střední školy zápisový lístek (žáci zápisový lístek obdrží ve škole současně
    s přihláškou)
  • pokud žák nedoručí zápisový lístek do školy, kam byl přijat, může být jeho místo obsazeno jiným žákem

 

Kompletní informace k přijímacímu řízení najdete zde:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Ing. Jana Pátková, výchovný poradce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner školy

Od MČ Prahy 6 byla poskytnuta dotace na zážitkový pobyt pro žáky
Naši partneři: Pomůcky pro dyslektiky, školy a logopedie k nácviku čtení format1.cz - Pomůcky pro dyslektiky, adaptéry, plašiče, drobná elektronika

Created by © 2011/16 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy a mateřské školky