logotyp

Povinně zveřejňované údaje

1. Název subjektu

ZŠ Vokovice, Vokovická 32/3, Praha 6

2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Základní škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

Zřizovatelem je hlavní město Praha.

3. Organizační struktura

Organizační struktura je na webových stránkách školy

Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou v rubrice kontakty.

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní

ZŠ Vokovice

Vokovická 32/3

160 00 Praha 6

4.2 Adresa pro osobní návštěvy

Stejná jako poštovní.

4.3 Úřední hodiny

Pracovní dny od 7.40 do 15.00 (polední přestávka od 12.30 do 13.00).

Prázdninové úřední hodiny: Zveřejňovány na webu školy vždy před prázdninami.

Konzultační hodiny učitelů podle dohody s jednotlivými učiteli.

4.4 Telefonní čísla

Ředitelka školy  235 358 074
Zástupkyně ředitelky  235 311 492
Hospodářka  235 351 211

4.5 Datová schránka

Datová chránka školy: rvv8smw

4.6 Adresa webu

www.zsvokovice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

kuchtakova@zsvokovice.cz

4.8 Další elektronické adresy

kuchtakova@zsvokovice.cz, svobodova.zsvok@gmail.com, další jsou v rubrice Kontakty

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu 2002970018/6000 PPF Banka

6. IČ

IČO: 60461969

IZO školy 060461969

RED IZO 600021092

KKOV 79-01-C/01 Základní škola

7. DIČ

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů

Školní řád

Školní vzdělávací plán

Výroční zpráva

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2016.
Rozpočet za minulý rok je ve výroční zprávě.

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace posílejte ředitelce školy.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poštou na adresu školy (adresovat ředitelce školy).

Elektronicky ředitelce školy.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat ředitelce školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku. (Správní řád)

12. Formuláře

Formuláře

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adresách kuchtakova@zsvokovice.cz

Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu.

Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané přepisy

Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění

Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

Zákon 500/2004 S. správní řád

Zákon 262/2006 S. zákoník práce v platném znění

Zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění

Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy

Školní řád

15. Úhrady za poskytování informací

__

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

__

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zprávy

Výroční zprávy

 


Základní škola Vokovice
Praha 6, Vokovická 3
Tel.: 235 351 211
Datová schránka: rvv8smw

Pracovní doba kanceláře školy:
Pondělí 7:45 - 11:30 12:30 - 15:00 hod
Úterý 7:45 - 11:30 12:30 - 15:00 hod
Středa po předchozí domluvě
Čtvrtek 7:45 - 11:30 12:30 - 15:00 hod
Pátek po předchozí domluvě
Zvětšit mapu


Created by © 2011 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy a mateřské školky