Školní družina

Provoz školní družiny

Provoz školní družiny

Ranní družina: 7,00 - 7,40 hod.

Odpolední družina: 11,40 - 17,00 hod.

V době od 13,00 do 15,00 lze dítě vyzvednou jen ve výjimečném případě po předchozí domluvě.

K návštěvě školní družiny musí být dítě přihlášeno prostřednictvím vyplněného zápisového lístku.

Poplatek za školní družinu je 200Kč/měsíc. Minimální platba je 1000 Kč/pololetí.

(platba na účet školy č.ú. 2002970018/6000, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte+ družina)

Více

Řád školní družiny

     Pracovní doba školní družiny:   pondělí – pátek

        ráno 7,00– 7,45 hod.
       odpoledne 11,40 - 17,00
hod.

 1. Děti je možné vyzvednout do 13,00 hod. a pak až od 15,00 hod. popřípadě po domluvě se zákonnými zástupci.

 2. Rodiče nebo zákonný zástupce vyplní zápisní lístek a vyznačí dobu odchodu.

 3. Děti se v družině řídí pravidly školního řádu.

 4. Chtějí-li rodiče nebo zákonní zástupci uvolnit dítě před dobou stanovenou v zápisním lístku, požádají o uvolnění písemně.

 5. Oblečení a obuv děti odkládají na určená místa. Případnou ztrátu děti ihned ohlásí vychovatelce.

 6. Pokud si děti nosí do školní družiny vlastní hračky a cennosti, škola za případné poškození nebo ztrátu neručí.

 7. Děti neopouští školní družinu bez svolení vychovatelky.

 8. Při úmyslné poškození hraček nebo pomůcek rodiče dítěte uhradí vzniklou škodu. 

 9. Při opakovaném hrubém porušování řádu školní družiny a po vyčerpání všech možností nápravy, může být dítě ze školní družiny vyloučeno.

  Dodatek  ke školnímu řádu – školní družina při Základní škole Vokovice

             PODMÍNKY PŘIJETÍ DO ŠD

 1.      Děti s těžkým tělesným postižením nebo děti, které využívají asistenta pedagoga při vyučování 

        budou  do ŠD přijati pouze za účasti asistenta do družiny.

2.      Přednostní přijetí do ŠD budou děti zaměstnaných rodičů.

3.      Škola má právo vyloučit dítě ze ŠD při závažném porušení nebo opakovaném porušení školního řádu.

4.      V případě neplacení školného škola vyloučí dítě z docházky do ŠD.

 

 

 

Jak pracujeme v družině.

Partner školy

Od MČ Prahy 6 byla poskytnuta dotace na zážitkový pobyt pro žáky
Naši partneři: Pomůcky pro dyslektiky, školy a logopedie k nácviku čtení format1.cz - Pomůcky pro dyslektiky, adaptéry, plašiče, drobná elektronika

Created by © 2011/16 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy a mateřské školky