Definice školské rady

Usnesením Rady hl. města Prahy č.1575 ze dne 11. 11. 2008 byla zřízena školská rada ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Činnost školské rady se řídí § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Volebním řádem pro volbu členů školské rady, vydaným usnesením Rady HMP č.1575 ze dne 11. 11. 2008

Školská rada je pětičlenná složená z předsedy a dalších členů.

Členové školské rady

Novými členy školské rady se stali:

zástupci pedagogů - Mgr. Jaroslava Bučilová, Mgr. Barbora Václavková

zástupci rodičů - Lucie Zemanová, Erich Fedorko

zástupci zřizovatele - Mgr. Tomáš Šídlo, Mgr. Pavel Vašíček

 

Celý řád Školské rady k nahlédnutí

Jednací řád ŠRJednací řád ŠR

Partner školy

Od MČ Prahy 6 byla poskytnuta dotace na zážitkový pobyt pro žáky
Naši partneři: Pomůcky pro dyslektiky, školy a logopedie k nácviku čtení format1.cz - Pomůcky pro dyslektiky, adaptéry, plašiče, drobná elektronika

Created by © 2011/16 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy a mateřské školky